adaugare anunt
Termeni şi conditiiANPCRefero Group

Stefan cel Mare,Dorobanti,Dinamo,2 min de metrou

tags
Preţ
CONTACT
mie place

Descriere

Stefan cel Mare,Dorobanti,Dinamo,2 min de metrou

semistradal,7/8,cf1,dec,54mp,bl reabilitat termic,2lifturi modernizate,mobilat,utilat complet,

pe mijloc,curat,contorizat,g+f+p+t,usa metal,aer conditionat,liber,zona linistita,contract la

Anaf,1+1